BARST Architecten

september2013

Woonhuis Platolaan te Zeist opgeleverd!

tuinzijde september 2013
tuinzijde

De grootschalige verbouwing, uitbreiding en renovatie van het halfvrijstaande landhuis is – op een haar na – afgerond. BARST architecten was gedurende de uitvoering actief bij de bouw betrokken als directievoerder. Lees hier meer over dit project….

BARST blijft bij: BNA-cursus

BNA academieBARST volgde onlangs de cursus ‘een passend honorarium berekenen’ van de BNA-academie.
De cursus was gericht op mensen bij o.a. architectectenbureau’s die te maken hebben met contractvorming. Aan bod kwamen met name contractvorming, procesmanagement, het honorarium en contractbeheer.

“Een leven lang leren, dat vinden we belangrijk bij de BNA Academie. In een snel veranderende bouwwereld is het van groot belang om te blijven ontwikkelen. De bouwopgave verandert in rap tempo, net als de context waarin architecten hun beroep uitoefenen. Scherp, creatief en ondernemend. Dat moet de architect van nu zijn. “ Aldus de website van de BNA Academie.
De cursus in het kader van de permanente beroepsontwikkeling paste geheel in het momenteel zo dynamische landschap van de bouwsector. Er vindt, met de voortdurende malaise in de bouw, een herijking plaats van de bouwopgave. Daarmee verandert ook de rol van de spelers op het speelveld. Er wordt van de verschillende partijen en de onderlinge samenwerking meer scherpte, creativiteit en flexibiliteit gevraagd. Deze omslag leidt met name bij de wat meer grootschalige opgaven tot nieuwe vormen van het zowel het proces als de contractvormen.

Copyright © 2015 Barst Architecten. All rights reserved.