BARST Architecten

BARST

ARCHITECTUUR, ADVIES EN ONDERZOEK

BARST Architecten

BARST als bouwregisseur

BARST begeleidt bij voorkeur een bouwproces van A tot Z; dat wil zeggen vanaf de eerste schets tot en met de eindoplevering en alles wat daar tussen zit. De architect als bouwregisseur, die het (bouw)proces begeleidt, organiseert en de anderen partijen aanstuurt.

‘Wij zijn geen ‘papieren’ architecten, maar staan met onze voeten in de klei,’ aldus Sander Brand.

Het proces begeleiden van A tot Z heeft onze voorkeur; maar BARST kan ook ingeschakeld worden op onder andere de volgende losse onderdelen:

Architectuur

– Haalbaarheidsstudie
– Schetsplan
– Het aanvragen, coördineren en begeleiden van WABO vergunningen (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
– Directievoering tijdens de uitvoering
– stedenbouwkundige studie’s

Onderzoek

– Een zogenaamde ‘quick-scan’; een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen een bestemmingsplan
– Kleuren onderzoek
– Historisch onderzoek
– Publicaties die betrekking hebben op architectuur en de achtergronden van een project of onderwerp

Advies

– Architect bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De architect vervult in dit traject een bijzondere rol: De wensen van alle leden van de groep komen samen bij de architect. De architect moet heldere kaders geven en zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn.
– Bouwkundig advies en bijbehorend bouwkundig tekenwerk
– Het maken van een EPC berekening
– Interieur advies
– Kleuren advies

Copyright © 2015 Barst Architecten. All rights reserved.