BARST Architecten

Bureau

VISIE - WERKWIJZE - DIENSTEN

BARST Architecten

Visie

“Het ambacht anno nu…”

BARST architecten kenmerkt zich door een onderzoekende houding t.a.v. de architectuur en stedenbouw. Wij streven daarbij naar vernieuwende, maar zeker ook maakbare architectuur met oog voor detail en materialisering.

Een vaste visie op architectuur bestaat niet. Architectuur heeft altijd te maken met het dynamische kader van haar context, een kader wat altijd aan verandering onderhevig is en waarop de architectuur participeert. Iedere opgave heeft haar eigen unieke zoektocht èn uitkomst.

BARST staat voor no-nonsense handelen en tegelijkertijd creatief denken buiten het geijkte. Bij iedere opgave zoeken we opnieuw naar de juiste vorm en proportie. Ontwerpen gebaseerd op de menselijke maat, helder gedetailleerd en met een lichte voorkeur voor traditionele materialen.

Op deze manier werkt BARST dit voorjaar precies 10 jaar aan het realiseren van bijzondere gebouwen. Deze gebouwen zijn eerder ingetogen dan opvallend te noemen. Maar goed passend en doordacht en daarom bijzonder.

Werkwijze

“een unieke zoektocht, de gebruiker centraal…”
Voor BARST begint een opgave met kijken en luisteren. Kijken naar de situatie en de plek en luisteren naar de wensen van de opdrachtgever. Het is de taak van de architect om tijdens het vaak complexe ontwerp- en bouwproces het doel van de opdrachtgever in het vizier te houden.

BARST weet wat er in de praktijk speelt en vanuit die wetenschap zijn we onze opdrachtgevers van dienst. Professioneel, creatief en nuchter. Met de voeten in de Hollandse klei.

BARST verzint geen luchtkastelen, maar ontwerpt passende gebouwen. Vaak begeleiden wij een project van een eerste schets tot en met de oplevering. Het overzicht wordt op deze manier behouden, de kwaliteit gewaarborgd en er is weinig verlies van kennis. Onze lijnen zijn kort en we kunnen snel schakelen. Waar nodig maken wij gebruik van enkele vaste adviseurs (onder andere constructie, installatietechniek en bouwfysica).

Diensten

BARST begeleidt bij voorkeur een bouwproces van A tot Z; dat wil zeggen vanaf de eerste schets tot en met de eindoplevering en alles wat daar tussen zit. De architect als bouwregisseur, die het (bouw)proces begeleidt, organiseert en de anderen partijen aanstuurt.

Maar BARST kan uiteraard ook ingeschakeld worden voor een deelopdracht.

De pijlers van ons bureau zijn: Architectuur, Onderzoek en Advies.

Binnen deze pijlers valt een breed scala aan diensten, die wij voor U kunnen verrichten. Een studie, een schetsplan, een vergunningsaanvraag, kleurenonderzoek, historisch onderzoek, bouwkundig advies en bijbehorend bouwkundig tekenwerk, Bouwbesluitberekeningen en EPC, directievoering tijdens de bouw, advies bij een CPO traject. Bij BARST is ervaring in huis met de pakketten Arkey, Vectorworks en sinds 2012 ook met ArchiCAD (BIM).

BARST besteedt bij voorkeur geen werkzaamheden uit het eigen veld uit, omdat in onze visie het beoogde eindresultaat daarmee meer geborgd is.

We hebben veel ervaring met uiteenlopende projectgroottes- en typen. We werken voor  professionele en particuliere opdrachtgevers – voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw (herbestemming, verbouwing en uitbreiding) tot een interieuropgave.

Bouwen voor de toekomst

Voor steeds meer gebouwtypen verschuift de markt naar vraaggestuurd. Het ‘op maat’ bedienen van de toekomstige gebruiker is geen luxe maar uitgangspunt, met daarbij de gebruiker centraal gesteld. Barst werkt zonder uitzondering op deze manier.

Tegelijkertijd is duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel van elke opgave.

Een gebouw moet doordacht en gezond gemaakt zijn. Dat wil zeggen voldoende kostenbewust en met de juiste aandacht voor bijvoorbeeld onderhoudarme materialen. Een gezond  leefmilieu van de gebruiker wordt bereikt door zaken als daglicht en ventilatie.

Survival of the fittest: het overleven van de best aangepaste in zijn omgeving. Deze uitspraak illustreert hoe BARST aankijkt tegen duurzaamheid. Vrij vertaalt staat dit voor een gebouw dat in hoofdopzet en techniek zoveel mogelijk flexibel is en een slimme inpassing van energiebewuste installaties heeft en houdt. Ook bij een gewijzigd gebruik. Op die manier wordt het vormgeven van iemands thuis of werkplek daadwerkelijk een duurzame investering.

Maar vooral ook: een gebouw dient een goede inpassing in de context en een passende esthetiek (‘schoonheid’) te hebben. Niet eenmalig interessant zijn, maar eerder een tijdloos karakter bezitten.

 

 

Copyright © 2015 Barst Architecten. All rights reserved.