BARST Architecten

BARST Architecten

Huis Burgh-Haamstede

De traditioneel gebouwde woning uit 1929 heeft in de jaren 60 en 70 een aantal uit- en verbouwingen ondergaan. Deze ingrepen hebben het ‘archetypische’ huis verrommeld en minder herkenbaar gemaakt. De ingrepen aan de buitenzijde zijn erop gericht het geheel een meer coherente uitstraling te geven, aansluitend bij die het oorspronkelijke karakter.
De bestaande uitbouwen maken plaats voor een tuitgevel aan de voorzijde, een nieuwe uitbouw met dwarskap aan de achterzijde en een veranda aan de rechterzijde. De begane grond is helder opgezet rondom een centrale as tussen de informele overdekte entree aan de achterzijde en de tuitgevel aan de voorkant. De twee nieuwe overdekte buitenruimtes versterken nog eens de gewenste vervlechting van interieur en exterieur.

Sinds november is de grootschalige verbouw in uitvoering. Hoofdaannemer is de firma Bijkerk uit Burgh-Heemstede.

Copyright © 2015 Barst Architecten. All rights reserved.